Rhythm - Analysis

(2010)
Projektet tog afsæt i en undersøgelse af et gadeforløb i Viborg.
Gaden anskues som en tunnel, fordi gaden er smal og de tilstødende bygninger er bygget i én sammenhængende linje, som kun bliver ’afbrudt’ at tilstødende veje, små sprækker mellem huse og porte ind til baggårde. Mange mennesker bevæger sig på vejen hver dag, hvor de bevidst eller ubevidst påvirkes af de tilstødende afbrydelser.

Min interesse for de to sammensatte rækker af huse, som omklamrer gaden, udviklede sig til en menneskeliggørende korrespondance imellem de to. Jeg udfoldede det erfarede og oversatte det til takt og rytme, som via et strengeinstrument kunne ”afspille” essensen og brugen af gaden, hvor instrumentet samtidig var et arkiv for alle dens lag.

Projektet blev et forsøg på at forevise, hvad man som menneske oplever ved at bevæge sig lineært igennem denne dialog. Og at man vha. instrumentet kan genkalde sig sin bevægelse og oplevelse af gaden, som en form for mnemonic device

Unfolded map Sankt Mogensgade, Viborg

Sheetmusic for the instrument

Photogram constructed in the Rhythm-instrument

Photogram constructed in the rhythm-instument

Photogram constructed in the rhythm-instrument

Conversation between the two walls

Conversation between the two walls